Dirigering avancerad


För dig som kommit en bra bit på väg, men som kanske fastnat i något problem eller som vill satsa mot högre mål. Här jobbar vi med raka linjer, sortering, och en hög lägstanivå. Hunden ska gå dit du pekar.

Max 6 deltagare, åskådarplats kan köpas för 1500:-
Plats: Råsseröd, Uddevalla
Pris: 3600:- 6 tillfällen

14.00-17.00 16/9

14.00-17.00 23/9

14.00-17.00 30/9

14.00-17.00 21/10

13.00-16.00 28/10

13.00-16.00 11/11


Anmälan görs på Fågelfinnarens o Vildsilkes Kennel o kurser genom messenger. Man är inte garanterad sin plats förrän den är betald på swishnr: 1230214155 eller bg 5661-4845